Skip to main content

Detail autority

Jirásek, Alois, 1851-1930
Narození nebo vznik: 22.08.1851, Hronov
Úmrtí nebo zánik: 12.03.1930 Praha (Česko)
Obor působení: spisovatelé,čestní občané

A. J., 1851-1930, Yilasaike, 1851-1930, Irasek, Alois, 1851-1930, Irasekku, Aroisu, 1851-1930Místo působení: Praha (Česko)
Poznámka biografická: Spisovatel. Za zásluhy o obrození českého národa a za statečnost v době válečné perzekuce byl 1. května 1918 jmenován městskou radou čestným občanem Kolína. Alois Jirásek se v roce 1877 ucházel o místo učitele na kolínském Gymnáziu, ale bohužel ho nepřijali. /JK 93, 18/
Citace: HÁSEK, Jindřich: Vyléčil jste stovky českých lidí z otroctví. Kolínský deník. Deníky Bohemia. 2003, č. 120, s. 18.
Citace: DRAHOVZAL, Jaroslav: Kolín A-Ž. Kolín 1991.
Citace: ZACH, J. : Mistr Alois Jirásek čestným občanem města Kolína. In: Věstník Klubu čs. turistů - odbor Kolín. 7. Kolín 1930, s. 80.
Citace: SCHNEIDER, Jaroslav: Alois Jirásek a Kolín. In: Věstník Klubu čs. turistů - odbor Kolín. 12. Kolín 1935, s. 94.
Citace: MIKULÁŠEK, Alexej: Literatura s hvězdou Davidovou. 1. vyd. Praha 1998.
Citace: Lexikon české literatury. Díl 2. , část 1. 1. vyd. Praha 1993.
Citace: Masarykův slovník naučný. Díl 3. Praha 1927.
Citace: Ottův slovník naučný nové doby. Díl 2. Sv. 2. Praha 1933.
Citace: Ottův slovník naučný. Díl 13. Praha 1898.
Citace: TOMEŠ, Josef: Český biografický slovník XX. století. Díl 1. A-J. Praha-Litomyšl 1999.
Citace: PEJŠA, Jaroslav: Alois Jirásek. In: Zpravodaj města Kolína, 19, 2013, č. 6, s. 10.
Citace: SVK Kladno - autority.
Citace: FOLTIN, Karel: O naší vlasti. Co by měl každý znát. 1. vyd. Olomouc 2017.
Citace: http://prochazkakolinem.wz.cz/pcestobcany.html

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě