Skip to main content

Detail autority

Schneider, Jaroslav, 1883-1945
Narození nebo vznik: 15.04.1883, Mutějovice
Úmrtí nebo zánik: 28.11.1945 Kolín (Česko)
Obor působení: historici,archiváři,archiv, Kolín,2. světová válka,protifašistický odboj,političtí vězni,koncentrační tábory,sokolové,Sokol, Kolín,Sokol, tělovýchovné organizace,spisovatelé,středoškolští pedagogové,Gymnázium, Kolín,Střední průmyslová škola, Kolí

Místo působení: Kolín (Česko)
Poznámka biografická: Kolínský pedagog, městský archivář, veřejný pracovník a nadšený Sokol. Autor cestopisných črt a zejména četných pojednání z regionální historie. Absolvent kolínského gymnázia, profesor průmyslové školy v Kolíně. Zemřel na následky věznění.
Citace: HOFFMANNOVÁ, Jaroslava: Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha 2000.
Citace: Kolínské pojmy. 2005. Díl 1, s. 295-297.
Citace: ČERMÁK, Vratislav: Kolínští autoři krásného písemnictví od poloviny XIX. století. In: Kolínsko. Literatura na Kolínsku. Kolín 1958, s. 11.
Citace: DRAHOVZAL, Jaroslav: Kolín A-Ž. Kolín 1991.
Citace: MAREK, Robert: Kolínští beletristé. Kolín 1940.
Citace: J S: Ze stop kalendáře. Kolínský zpravodaj, 1992, č. 11, s. 13.
Citace: MIŠKOVSKÁ, Zuzana: Pozůstalost profesora Jaroslava Schneidera v Okresním archivu v Kolíně. In: Práce muzea v Kolíně. 4. Kolín 1987, s. 233.
Citace: 100 let kolínského gymnasia. Kolín 1972.
Citace: PEJŠA, Jaroslav: Osobnosti: Jaroslav Schneider. Kolínské noviny, 3, 1993, č. 44, s. 7.
Citace: Kulturní kronika. Kupředu, 21, 1973, č. 14, s. 3.
Citace: MAREK, Robert: Profesor Jaroslav Schneider padesátníkem. In: Věstník Klubu čs. turistů - odbor Kolín. 10. Kolín 1933, s. 42.
Citace: Historie regionu. Kolínský deník. Deníky Bohemia. 17. 4. 2000.
Citace: Historie regionu. Kolínský deník. Deníky Bohemia. 29. 11. 2000.
Citace: Historie regionu. Kolínský deník. Deníky Bohemia. 2001, č. 276, s. 18 /27. 11. /
Citace: Historie regionu. Kolínský deník. Deníky Bohemia. 2002, č. 89, s. 18.
Citace: KUNC, Jaroslav: Kdy zemřeli? BK ČSSR. České knihy. Ročník 1962. Zvl. sešit č. 7. 2. doplň. a rozšíř. vyd. Praha 1962.
Citace: Historie regionu. Kolínský deník. Deníky Bohemia. 2004, č. 277, s. 14 /29. 11. /.
Citace: V měsíci listopadu si připomínáme. Zpravodaj města Kolína, 3, 1997, č. 10, s. 10.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě